Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

Makale gönder

Arşiv


Editöre Mektup
Böbrek Travmalı Çocuk Hastalarda Kan Basıncı
Ekrem Akdeniz
Yayın tarihi: 14.08.2015
Derleme
Böbrek Travmalı Çocuk Hastalarda Kan Basıncı
Ekrem Akdeniz
Yayın tarihi: 14.08.2015
Prostat Kanseri Tanısında PCA3 İdrar Testinin Yeri ve Önemi
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 24.10.2013
Primer Vezikoüreteral Reflü: Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Hastalığa Bağlı Oluşabilecek Olumsuz Sonuçlar
Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 24.10.2013
Prostat Kanseri Tedavisinin Geleceği; Apopitoz mu?
Hakan Öztürk
Yayın tarihi: 24.10.2013
Prostat Kanseri Tanısında Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 24.10.2013
Benign prostat hiperplazisi tedavisinde alfa adrenoreseptör blokörlerinin kullanımına bağlı olarak gelişen intraoperatif gevşek (floopy) iris Sendromu (IFIS)
Mehmet Özgür Zengin, Cem Küçükerdönmez
Yayın tarihi: 24.10.2013
Mesanenin Tümöral Olmayan Lezyonları
Mehmet Bilgehan Yüksel, Ali Can Albaz, Ayhan Karaköse
Yayın tarihi: 27.01.2014
Prostat Kanseri Tedavisinde Altın İşaretleyiciler Eşliğinde Yapılan Radyoterapi Uygulamaları
Cenk Ahmet Şen, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 27.01.2014
Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Tümay İpekçi, Orçun Çelik, Özgü Aydoğdu, Murat Akand, Mehmet Bilgehan Yüksel
Yayın tarihi: 27.01.2014
Prematür Ejakülasyonda Güncel Tedavi Modaliteleri
Oktay Üçer, Bilal Gümüş
Yayın tarihi: 29.04.2014
Renal Hücreli Kanserde Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Orçun Çelik, Mehmet Bilgehan Yüksel, Tümay İpekçi, Özgü Aydoğdu
Yayın tarihi: 29.04.2014
Fibroepitelyal Polipler
Bayram Güner
Yayın tarihi: 29.04.2014
İyatrojenik Üreter Yaralanmaları Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Cem Karaali, Salih Budak, Mustafa Emiroğlu, Cem Tuğmen, Orçun Çelik, Yusuf Özlem İlbey
Yayın tarihi: 25.08.2014
İleri Evre Prostat Kanserli Olgularda İskelet Sistemi İle İlgili Olaylara Yaklaşım
Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Utku Sarı
Yayın tarihi: 25.08.2014
Transrektal Prostat Biyopsisi için Antibiyotik Profilaksisi Güncel Yaklaşımı
Gökçen Gürkök Budak, Mehmet Zeynel Keskin
Yayın tarihi: 20.03.2015
Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığı
Kerem Gencer Kutman, Ali Furkan Batur, Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat
Yayın tarihi: 20.03.2015
Üriner Sistem Taşlarının Metabolik Değerlendirmesinde Güncel Durum
Mustafa Suat Bolat, Ekrem Akdeniz, Acun Saylık, Necmettin Şahinkaya, Ali Furkan Batur
Yayın tarihi: 05.12.2014
Kadınlarda Stres İnkontinansın Farmakolojik Tedavisi
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Mine Genç, Esin Çelik
Yayın tarihi: 20.03.2015
Erkek Üretra Darlıkları ve Tedavi Stratejileri
Ali Furkan Batur, Kerem Gencer Kutman, Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat
Yayın tarihi: 14.08.2015
Reaktif Artritler ve Reiter Sendromu
Gönen Başer
Yayın tarihi: 25.03.2016
Orjinal Araştırma
Non-İnvaziv Düşük dereceli Mesane Tümörlerinde Tümör Boyutunun Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Mehmet Bilgehan Yüksel, Osman Köse, Ayhan Karaköse, Mehmet Kaba, Bilal Gümüş, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 24.10.2013
Prostatektomi Sonrası Oluşan İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Artifisyal Üriner Sfinkter İmplantasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Gökhan Temeltaş, Mehmet Bilgehan Yüksel, Volkan Tatlı, Bilal Gümüş
Yayın tarihi: 24.10.2013
Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda Operasyon Öncesi Dönemdeki Erektil Fonksiyon Durumunun Ve Sinir Koruyucu Olmayan Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonunun Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Erdem Özbek, Mehmet Bilgehan Yüksel, Bilal Gümüş
Yayın tarihi: 24.10.2013
Prostat Kanseri Kemik Metastazı Tanısında Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinin Metastaz Şüphesi Bildirdiği Olgularda Tüm Vücut Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mehmet Bilgehan Yüksel, Bilal Gümüş, Erdem Özbek, Elvan Sayıt Bilgin, Serdar Tarhan, Talha Müezzinoğlu
Yayın tarihi: 24.10.2013
Görüntüleme Teknikleri Kullanılarak Prostat Geometrisinin incelenmesi
Bilal Çakmak , Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşci, Mehmet Bayburt
Yayın tarihi: 24.10.2013
Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz
Alper Ötünçtemur, İsmail Köklü, Murat Dursun, Süleyman Şahin, Hüseyin Beşiroğlu, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Volkan Ülker, Emin Özbek
Yayın tarihi: 27.01.2014
Preoperatif Dutasterid Kullanımı Bipolar TURP Sonrası Kanama Miktarını Azaltıyor mu?
Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 27.01.2014
Komplikasyonsuz Üreteroskopide Taş Boyutunun DJ Stent Yerleştirme Kararı Üzerine Etkisi Var mı?
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 27.01.2014
İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız
Merve Yazıcı Kara, Önder Kara, Erhan Sarı, Fetullah Gevher, Sanem Çakar Turhan
Yayın tarihi: 27.01.2014
BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler
Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 27.01.2014
Perkütan Nefrolitotomi Amelyatlarında Basınçlı Su Pompası Kullanımının Görüntü Kalitesi ve Taştan Temizlenme Üzerine Etkisi
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşci
Yayın tarihi: 27.01.2014
Radikal Sistektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Oral Destek Nutrisyonun Cerrahi İyileşmeye Etkisi
Osman Köse, Salih Budak, Hüseyin Aydemir, Şükrü Kumsar, Orçun Çelik, Okan Nabi Yalbuzdağ, Hasan Salih Sağlam, Öztuğ Adsan
Yayın tarihi: 29.04.2014
Prostat Spesifik Antijen Değeri 4 ng/ml Altında Olan Hastalara Yapılan Transrektal Prostat Biyopsi Sonuçları
Alper Ötünçtemur, İsmail Köklü, Süleyman Şahin, Hüseyin Beşiroğlu, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Ahmet Gürbüz, Emin Özbek
Yayın tarihi: 29.04.2014
Perkütan Nefrolitotomide Drenaj Tercihlerimiz ve Tüpsüz PNL Sonuçlarımız
Salih Budak, Hüseyin Aydemir, Şükrü Kumsar, Yavuz Tarık Atik, Evrim Emre Aksoy, Osman Köse, Öztuğ Adsan
Yayın tarihi: 29.04.2014
Pediatrik hasta grubunda perkütan sistolitotripsi: Sistoskopik direk görüş ile perkütan suprapubik giriş deneyimimiz
Ercan Kazan, Cem Kezer, Alaaddin Akay, Seyfettin Örgen, Mustafa Cengiz Zaman, Yunus Emre Göger, Akın Soner Amasyalı
Yayın tarihi: 24.04.2014
Prostat Biopsisinde Yüksek Dereceli Prostat İntraepitelyal Neoplazi Saptanan Hastalarda TUR-P’nin Yeri
Alper Ötünçtemur, İsmail Köklü, Süleyman Şahin, Hüseyin Beşiroğlu, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Ahmet Gürbüz, Emin Özbek
Yayın tarihi: 29.04.2014
Ürodinamik Çalışmaların Tedavinin Yönlendirilmesine Katkısı Nedir?
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Tarık Zengin
Yayın tarihi: 25.08.2014
Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC) Sonuçları: Modifiye Clavien Sistemine Göre Komplikasyonlarımız
Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Osman Köse, Şükrü Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Yavuz Tarık Atik, Öztuğ Adsan
Yayın tarihi: 25.08.2014
Mikroperkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
Bayram Güner
Yayın tarihi: 25.08.2014
Toplum Kaynaklı Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Ajanların Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
Utku Sarı, Gökçen Gürkök Budak, Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Ayşen Türkkan
Yayın tarihi: 25.08.2014
Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım
Mehmet Balasar, Abdülkadir Kandemir, Necdet Poyraz, Emil Civazade, Mehmet Kılınç
Yayın tarihi: 05.12.2014
Üst Üriner Sistem Hastalıklarında Laparoskopi Deneyimlerimiz
Hüseyin Beşiroğlu, Alper Ötünçtemur, Murat Dursun, Süleyman Şahin, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Ahmet Gürbüz, Emin Özbek
Yayın tarihi: 05.12.2014
PSA ile Transrektal Ultrason Eşliğinde Biyopsi'de Prostat Kanseri Saptanan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
Murat Uçar, Muammer Altok, Mehmet Umul, Ali Feyzullah Şahin, Taylan Oksay, Sedat Soyupek
Yayın tarihi: 05.12.2014
Efficacy of Administering Prilocaine-Lidocaine Cream for Pain Control Before Transrectal Ultrasonography-Guided Prostate Biopsy
Önder Kara, Merve Yazıcı Kara, Erhan Sarı, Fetullah Gevher, Sanem Çakar Turhan
Yayın tarihi: 20.03.2015
Varikoselektomi Operasyonunda Yaşın Önemi
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Alper Cihat Erdal, Uğur Balcı, Kutan Özer, Cengiz Girgin
Yayın tarihi: 20.03.2015
Akut Skrotumun Önemli Bir Sebebi; Testis Torsiyonu: 7 Yıllık Deneyimlerimiz
Abdülkadir Kandemir, Mehmet Balasar, Mahmud Zahid Ünlü, Mehmet Mesut Pişkin
Yayın tarihi: 14.08.2015
Aynı Seansta Tekrarlanan Ürodinamik Çalışma Sonucu Değiştirir mi?
Musa Saraçoğlu
Yayın tarihi: 14.08.2015
Böbrek tümörü şüphesiyle cerrahi tedavi uygulanan vakaların histopatolojik sonuçları
Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Necmettin Şahinkaya, Alper Bitkin, Zülay Kazak
Yayın tarihi: 25.03.2016
Üretra Darlığı Operasyonlarında Spinal Anestezi Gerekli mi?
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Alper Cihat Erdal, Ahmet Selçuk Dindar, Enis Mert Yorulmaz, Ömer Faruk Altaş, Kutan Özer
Yayın tarihi: 25.03.2016
Olgu Sunumu
Spermatik Kordda Adrenal Ektopik Doku ve Testisde Spermatositik Seminom Birlikteliği; Literatüre Kısa Bakış
Tarık Zengin, Musa Saraçoğlu, Serap Karaslan, Hakan Öztürk
Yayın tarihi: 24.10.2013
Brusellozun Fokal Prezentasyonu; Epididimoorşit Olgu Sunumu ve Literatür Özeti
Abdullah Akkurt, Akın Soner Amasyalı, Ercan Kazan, Mehmet Yıldızhan, Mehmet Şirin Ertek, Alper Nesip Manav, Haluk Erol
Yayın tarihi: 27.01.2014
Conservative Management of Spontaneous Renal Pelvis Rupture: Case Report
Oktay Üçer, Mehmet Oğuz Şahin, Abdullah Erdem Canda, Mehmet Öder, Ümit Gümüş
Yayın tarihi: 27.01.2014
Primer Mediastinal Germ Hücreli Tümör
Ahmet Çinkaya
Yayın tarihi: 29.04.2014
Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Ürotelyal Kanser Saptanması ve Nefroüreterektomi Sonrası Takibinde Perkütan Traktta Tümör Ekimi ve Lokal Rekürrens: Olgu Sunumu
Ercan Kazan, Alper Nesip Manav, Mehmet Yıldızhan, Akın Soner Amasyalı, Haluk Erol
Yayın tarihi: 29.04.2014
T-Shunt Without Tunneling For Prolonged Ischaemic Priapism in A Child
Oktay Üçer, Bilal Gümüş
Yayın tarihi: 25.08.2014
Vezikovajinal Reflü:Olgu Sunumu
Salih Budak, Hüseyin Aydemir, Gökçen Gürkök Budak
Yayın tarihi: 25.08.2014
İntravezikal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
Erkan Hirik, Hüseyin Aydemir, Mehmet Karabakan, Ali Seydi Bozkurt, Bülent Çelebi, Salih Budak
Yayın tarihi: 05.12.2014
Pediyatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Dev Posterior Uretra Taşı
Musa Saraçoğlu, Shafie Mohamed Jamale, Mohamed Mohamud Omar
Yayın tarihi: 05.12.2014
Adrenal Myelolipoma: Olgu Sunumu
Güven Erbay, Binhan Kağan Aktaş, Cüneyt Özden, Ayşe Burcu Arıkan İleri, Ali Memiş
Yayın tarihi: 05.12.2014
Massive Stone-street After Shock Wave Lithotripsy
Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Necmettin Şahinkaya, Acun Saylık, Mevlüt Keleş
Yayın tarihi: 05.12.2014
Spontaneus Rupture of Renal Angiomyolipoma As a Cause of Acute Retroperitoneal Hemorrhage: Case Report
Fulya Yılmaz Duran, Özgür Duran, Umut Öztürk, Gizem Demir, Zafer Kozacıoğlu, İsmail Gülden , Yasin Ceylan
Yayın tarihi: 20.03.2015
A Rare Percutaneous Nephrolithotomy Complication: Stone Migration To Peritoneum
Önder Kara, Erhan Sarı, Merve Yazıcı Kara, Fetullah Gevher
Yayın tarihi: 20.03.2015
İzole Penil Abse
Ayşe Umul, Seden Demirci, Mehmet Umul, Recep Aykut Aktaş
Yayın tarihi: 14.08.2015
The Iatrogenic Ureterovaginal Fistula: A Case Report
Mine İslimye Taşkın, Erhan Sarı, Emine Öztürk
Yayın tarihi: 14.08.2015
Uterin Prolapsusa Bağlı Hidronefroz ve Üreminin Pesser İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Enis Mert Yorulmaz, Kutan Özer
Yayın tarihi: 25.03.2016