Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar

Mine İslimye Taşkın
Balıkesir Üniversitesi Tıp F...
Erhan Sarı
Balıkesir Üniversitesi Tıp F...
Emine Öztürk
Balıkesir Üniversitesi Tıp F...

Beğenenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Takip edenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

The Iatrogenic Ureterovaginal Fistula: A Case Report

İatrojenik Üreterovajinal Fistül: Olgu Sunumu
Türü: Olgu sunumu
Başvuru: 17.06.2015
Kabul: 28.07.2015
Yayın: 14.08.2015

Özet


Giriş: Üreterovajinal fistüller (UVF), pelvik cerrahileri özellikle de jinekolojik operasyonları takiben oluşabilir. Hastalar tipik olarak devamlı idrar kaçırma ile başvurur ve bu durum
hastanın yaşam kalitesini bozmaktadır.
Olgu sunumu: 38 yaşında kadın hasta myoma uteri ve sol over kisti nedeniyle total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi geçirmişti. Operasyondan iki hafta sonra başlayan idrar kaçırma ve vajinal akıntı ile başvurdu. Retrograd pyelogram ve CT ürogram ile sağ üreterovajinal fistül (UVF) tespit edildi. Sistoskopi ve sistogram ile vezikovajinal fistül ekarte edildi. Hasta üreteroneosistostomi ile başarılı bir
şekilde tedavi edildi.
Tartışma: Postoperatif yeni başlayan idrar kaçırma olgularında tanıdaki gecikmelerin önüne geçmek için ayırıcı tanıda UVF düşünülmelidir. İntravenöz pyelografi ve/veya CT ürogram tanıda kullanılabilir. Sistoskopi ve retrograd pyelogram tanıyı kesinleştirmek ve eşlik edebilecek vezikovajinal fistülü ekarte etmek için gereklidir. Tedavi seçeneklerinde amaç renal hasarı önlemek ve üriner inkontinansı tedavi etmektir.
Sonuç: Üretere retrograd stent yerleştirilmesi UVF'nin tedavisinde birinci basamakta tercih edilmelidir. Bu yöntemin uygulanamaması durumunda erken cerrahi tedavide seçilecek en uygun yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Histerektomi , Fistül , Üreteroneosistostomi

Abstract


Introduction: Ureterovaginal fistulas (UVF) may occur following pelvic surgery, particularly gynecological procedures. Patients typically present with global and persistant urine leakage through the vagina, this causes patient discomfort and distress.
Presentation of Case: A 38 year-old women underwent total abdominal hysterectomy and left salpingooopherectomy for the treatment of myoma uteri and left ovarian cyst. Two weeks postoperatively, she presented with urinary incontinance and vaginal drainage. A right UVF was diagnosed with retrograd pyelogram and Computed tomography(CT) urogram. Vesicovaginal fistula was ruled out with cystoscopy and cystogram. Patient was successfully treated with ureteroneocystostomy (UNC).
Discussion: UVF should be considered in the differential diagnosis of new post-operative urinary incontinence in order to avoid diagnostic delays. Intravenous pyelography and/or a CT urogram can be used for diagnosis. Cystoscopy and retrograde pyelograms are essential to rule out the associated vesicovaginal fistula and to confirm the diagnosis. The aim of the management options are preventing renal loss and treating urinary incontinence.
Conclusion: Ureteric retrograd stent insertion is a primary management for the ureterovaginal fistula. In the case of failure, an early surgical repair is the best way for the treatment.
Keywords: Hysterectomy , Fistula , Ureteroneocystostomy
Tam metin olarak görüntüle
PDF olarak görüntüle

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.