Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar

Ayhan Karaköse
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
Özgü Aydoğdu
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
Yusuf Ziya Ateşci
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...

Beğenenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Takip edenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Prostat Kanseri Tanısında PCA3 İdrar Testinin Yeri ve Önemi

PCA3 İdrar Testinin Önemi
Türü: Derleme
Başvuru: 10.10.2013
Kabul: 11.10.2013
Yayın: 24.10.2013

Özet


Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. PSA prostata spesifik olmasına rağmen prostat kanserine spesifik değildir. PCA 3 prostat kanserli dokuda daha fazla sentez edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar PCA 3 idrar testinin prostat biyopsi sonucunu öngörmede serum PSA testini destekleyen en iyi testtir. Bu derlemede prostat kanseri tanısında PCA 3 idrar testi incelenmiştir.

Abstract


Prostate cancer is the most common cancer in men. PSA is prostate-specific. Although not specific to prostate cancer. PCA3 is further synthesis at prostate cancer tissue. Up till now, the PCA3 urine test is likely the best test among urine markers to support serum PSA for predicting biopsy outcome. PCA3 urine test in the diagnosis of prostate cancer were examined in this review.

Giriş

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Prostat kanseri tanısında serum PSA değeri ve parmakla rektal muayene kullanılmaktadır.  Serum PSA ölçümünün yaygınlaşmasıyla prostat kanseri tanısı artmıştır.[1] PSA prostata spesifik olmasına rağmen prostat kanserine spesifik değildir.  Metaanalizlerde prostat kanseri öngörü değeri %25 bulunan PSA prostat kanseri tanısına arttırmakla birlikte negatif biyopsi oranını da ciddi şekilde arttırmaktadır.[2] Ayrıca PSA nın sıkça kullanılmasıyla klinik önemsiz düşük evre prostat kanseri tanısı da artmaktadır.[3] PSA nın prostat kanseri tanısında istenilen düzeyde bir belirteç olmaması yeni belirteçlerin aranması ihtiyacını doğurmuştur.[4]

Prostat kanserli dokuda  PCA 3

PCA 3 geni ilk kez 1990’lı yıllarda prostat kanserli dokuda izole edilmiştir. Prostat kanserine en spesifik gen olan PCA 3 geni 1999 yılında prostat kanserli dokuda daha yüksek düzeyde izole edilmesiyle klinik kullanımı gündeme gelmiştir.[5] PCA 3 sentezi prostat kanserli dokuda 60 ila 100 kat fazla sentez edilmesi PCA 3 geninin PSA dan daha fazla prostat kanserine spesifik olmasını sağlamaktadır.[6]

PCA 3 tespiti

PCA 3 testi rektal muayene sırasında prostata yapılan masaj sonrası alınan idrar örneğinde bakılmaktadır. Prostat lateralden mediale sağılarak her lobu ayrı ayrı 3 kez sıvazlandıktan sonra verilen ilk 20-30 cclik idrarda bakılır. Prostat kanseri PCA 3 testi ile parmakla rektal muayene olmadan %80, parmakla rektal muayene ile birlikte %98 oarnında tespit edilmektedir. PCA 3 değerlendiren 3 tanısal test mevcuttur. İlki çift zaman çözünürlüklü flüoresan bazlı RTPCR, ikincisi uPM3 denen nükleik asit dizisi bazlı bir amplifikasyon testi ve üçüncüsü transkripsiyon aracılı amplifikasyonu kullanan APTİMA dır.[6-8]

Prostat kanseri tanısında PSA ve PCA 3

Serum PSA değeri yaş artışından, prostat hacminden, travmadan, enflamasyondan, 5 alfa redüktaz inhibitörleri gibi bazı ilaçlardan etkilenmektedir. PCA 3 geni kansere özgü olmayan serum PSA artışlarında daha da önem kazanmaktadır. PCA 3 geni kansere özgüdür ve yaşlanma, prostat hacmi, travma, enflamasyon ve ilaç kullanımı gibi durumlardan etkilenmediği düşülmektedir.[9] PCA 3 testi serum PSA seviyeleri yüksek olup prostat iğne biyopsilerinde kanser saptanmayan olgularda, Serum PSA seviyeleri normal olmasına karşın prostat kanseri saptanan oldularda ve prostatite bağlı serum PSA artışı olan olgularda     ayırıcı tanıda çok önemli yer tutar. [9] Konu ile ilgili yapılan çalışmalar prostat kanseri tanısında  idrar PCA 3 skorunun (PCA3 mRNA/PSA mRNA) serum PSA değerinden daha üstün olduğunu belirmiştir.[10-12]

PCA 3 kanser volümü ve evresi

Literatürde  PCA3 skorunun prostatektomi sonrası patolojik değerlendirmede  tümör volümü, evresi ve Gleason skoru ile ilişkisini değerlendiren pek çok çalışma vardır.  Nakanishi ve ark. yaptıkları çalışmada PCA 3 skorunun tümör kitlesi ve evresi ile korelasyon gösterdiğini belirtmişlerdir.[13] Haese ve ark. yaptıkları çalışmada PCA 3 skoru  ≥35 olanlarda prostat iğne biyopsisinde pozitilik oranının %41 olduğunu belirmişlerdir.[14]

Konu ile ilgili yapılan çok merkezli bir çalışmada daha öncesinde 1 veya 2 negatif prostaat iğne biyopsisi öyküsü olan 463 hasta değerlendirilmiş klinik anlamlı prostat kanseri olan hastalarda klinik önemsiz prostat kanseri olan hastalara göre PCA 3 skorunun daha yüksek olduğunu saptamışlardır.[14] Whitman ve ark. yaptıları çalışmada 72 hastanın radikal prostatektomi öncesinde ve sonrasında PCA 3 çalışmışlar ve PCA 3 ün ekstra kapsüler yayılım için bağımsız bir prediktör olduğunu saptamışlardır. [15]

Sonuç olarak PCA 3 testi serum PSA seviyesi  yüksek olup prostat iğne biyopsisinde kanser saptanmayan olgularda, serum PSA seviyesi normal olmasın karşın ailesinde prostat kanseri olan olgularda ve serum PSA seviyesindeki artışın prostat kanseri yada prostatik gibi enflamatuvar bir olaya mı bağlı olduğunu ortaya koymada yeni bir belirteç olarak kullanılmakta ve geleceğe yönelik ümit vaat etmektedir.

Kaynaklar

 1. Dall’Era MA, Cooperberg MR, Chan JM, et al. Active surveillance for early-stage prostate cancer: review of the current literature. Cancer 2008;112:1650–9.
 2. Mistry K, Cable G. Meta-analysis of prostatespecific antigen and digital rectal examination as screening tests for prostate carcinoma. J Am Board Fam Pract 2003; 16:95-101.
 3. Loeb S, Gonzalez CM, Roehl KA, et al. Pathological characteristics of prostate cancer detected through prostate specific antigen based screening. J Urol 2006; 175: 902-6.
 4. Ochiai A, Troncoso P, Babaian RJ. The relationship between serum prostate specific antigen level and tumor volume persists in the current era. J Urol 2007; 177: 903-6
 5. Bussemakers MJ, Van Bokhoven A, Verhaegh GW et al. DD3: a new prostatespecific gene, highly overexpressed in prostate cancer. Cancer Res, 59: 5975–9, 1999.
 6. Hessels D, Klein Gunnewiek JM, van Oort  I, et al. DD3(PCA3)-based molecular urine analysis for the diagnosis of prostate cancer. Eur Urol. 2003; 44: 8-15.
 7. Fradet Y, Saad F, Aprikian A, et al. uPM3, a new molecular urine test for the detection of prostate cancer. Urology. 2004; 64: 311-315.
 8. Groskopf J, Aubin SM, Deras IL, et al. APTIMA PCA3 molecular urine test: development of a method to aid in the diagnosis of prostate cancer. Clin Chem. 2006; 52: 1089-1095.
 9. Marks LS, Bostwick DG. Prostate cancer specificitiy of PCA3 gene testing: examples from clinical practice. Rev Urol 2008; 10(3):175-181.
 10. Tinzl M, Marberger M, Horvath S, et al. DD3PCA3 RNA analysis in urine a new perspective for detecting prostate cancer. Eur Urol 2004; 46: 182-186.
 11. Marks LS, Fradet Y, Deras IL, et al. PCA3 molecular urine assay for prostate cancer in men undergoing repeat biopsy. Urology. 2007; 69: 532- 535.
 12. Deras IL, Aubin SM, Blase A, et al. PCA3: a molecular urine assay for predicting prostate biopsy outcome. J Urol 2008; 179: 1587-1592.
 13. Nakanishi H, Groskopf J, Fritsche HA, et al. PCA3 molecular urine assay correlates with prostate cancer tumor volume: implication in selecting candidates for active surveillance. J Urol 2008 May; 179(5): 1804-9.
 14. Haese A, de la Taille A, van Poppel H, et al. Clinical utility of the PCA3 urine assay in European men scheduled for repeat biopsy. Eur Urol 2008 Nov; 54(5): 1081-8.
 15. Whitman EJ, Groskopf J, Ali A, et al. PCA3 score before radical prostatectomy predicts extracapsular extension and tumor volume. J Urol. 2008 Nov;180(5):1975-8.
Anahtar kelimeler: Prostat kanseri PCA 3 , PSA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.