Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

Gösterilen kayıtlar 1-30 arası (Toplam 71 kayıt)

Derleme
Reaktif Artritler ve Reiter Sendromu
Gönen Başer
Yayın tarihi: 25.03.2016
Erkek Üretra Darlıkları ve Tedavi Stratejileri
Ali Furkan Batur, Kerem Gencer Kutman, Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat
Yayın tarihi: 14.08.2015
Transrektal Prostat Biyopsisi için Antibiyotik Profilaksisi Güncel Yaklaşımı
Gökçen Gürkök Budak, Mehmet Zeynel Keskin
Yayın tarihi: 20.03.2015
Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığı
Kerem Gencer Kutman, Ali Furkan Batur, Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat
Yayın tarihi: 20.03.2015
Kadınlarda Stres İnkontinansın Farmakolojik Tedavisi
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Mine Genç, Esin Çelik
Yayın tarihi: 20.03.2015
Üriner Sistem Taşlarının Metabolik Değerlendirmesinde Güncel Durum
Mustafa Suat Bolat, Ekrem Akdeniz, Acun Saylık, Necmettin Şahinkaya, Ali Furkan Batur
Yayın tarihi: 05.12.2014
Orjinal Araştırma
Üretra Darlığı Operasyonlarında Spinal Anestezi Gerekli mi?
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Alper Cihat Erdal, Ahmet Selçuk Dindar, Enis Mert Yorulmaz, Ömer Faruk Altaş, Kutan Özer
Yayın tarihi: 25.03.2016
Böbrek tümörü şüphesiyle cerrahi tedavi uygulanan vakaların histopatolojik sonuçları
Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Necmettin Şahinkaya, Alper Bitkin, Zülay Kazak
Yayın tarihi: 25.03.2016
Akut Skrotumun Önemli Bir Sebebi; Testis Torsiyonu: 7 Yıllık Deneyimlerimiz
Abdülkadir Kandemir, Mehmet Balasar, Mahmud Zahid Ünlü, Mehmet Mesut Pişkin
Yayın tarihi: 14.08.2015
Aynı Seansta Tekrarlanan Ürodinamik Çalışma Sonucu Değiştirir mi?
Musa Saraçoğlu
Yayın tarihi: 14.08.2015
Efficacy of Administering Prilocaine-Lidocaine Cream for Pain Control Before Transrectal Ultrasonography-Guided Prostate Biopsy
Önder Kara, Merve Yazıcı Kara, Erhan Sarı, Fetullah Gevher, Sanem Çakar Turhan
Yayın tarihi: 20.03.2015
Varikoselektomi Operasyonunda Yaşın Önemi
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Alper Cihat Erdal, Uğur Balcı, Kutan Özer, Cengiz Girgin
Yayın tarihi: 20.03.2015
Üst Üriner Sistem Hastalıklarında Laparoskopi Deneyimlerimiz
Hüseyin Beşiroğlu, Alper Ötünçtemur, Murat Dursun, Süleyman Şahin, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Ahmet Gürbüz, Emin Özbek
Yayın tarihi: 05.12.2014
PSA ile Transrektal Ultrason Eşliğinde Biyopsi'de Prostat Kanseri Saptanan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
Murat Uçar, Muammer Altok, Mehmet Umul, Ali Feyzullah Şahin, Taylan Oksay, Sedat Soyupek
Yayın tarihi: 05.12.2014
Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım
Mehmet Balasar, Abdülkadir Kandemir, Necdet Poyraz, Emil Civazade, Mehmet Kılınç
Yayın tarihi: 05.12.2014
Toplum Kaynaklı Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Ajanların Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
Utku Sarı, Gökçen Gürkök Budak, Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Ayşen Türkkan
Yayın tarihi: 25.08.2014
Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC) Sonuçları: Modifiye Clavien Sistemine Göre Komplikasyonlarımız
Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Osman Köse, Şükrü Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Yavuz Tarık Atik, Öztuğ Adsan
Yayın tarihi: 25.08.2014
Ürodinamik Çalışmaların Tedavinin Yönlendirilmesine Katkısı Nedir?
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Tarık Zengin
Yayın tarihi: 25.08.2014
Olgu Sunumu
Uterin Prolapsusa Bağlı Hidronefroz ve Üreminin Pesser İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Enis Mert Yorulmaz, Kutan Özer
Yayın tarihi: 25.03.2016
The Iatrogenic Ureterovaginal Fistula: A Case Report
Mine İslimye Taşkın, Erhan Sarı, Emine Öztürk
Yayın tarihi: 14.08.2015
İzole Penil Abse
Ayşe Umul, Seden Demirci, Mehmet Umul, Recep Aykut Aktaş
Yayın tarihi: 14.08.2015
Spontaneus Rupture of Renal Angiomyolipoma As a Cause of Acute Retroperitoneal Hemorrhage: Case Report
Fulya Yılmaz Duran, Özgür Duran, Umut Öztürk, Gizem Demir, Zafer Kozacıoğlu, İsmail Gülden , Yasin Ceylan
Yayın tarihi: 20.03.2015
A Rare Percutaneous Nephrolithotomy Complication: Stone Migration To Peritoneum
Önder Kara, Erhan Sarı, Merve Yazıcı Kara, Fetullah Gevher
Yayın tarihi: 20.03.2015
İntravezikal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
Erkan Hirik, Hüseyin Aydemir, Mehmet Karabakan, Ali Seydi Bozkurt, Bülent Çelebi, Salih Budak
Yayın tarihi: 05.12.2014
Massive Stone-street After Shock Wave Lithotripsy
Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Necmettin Şahinkaya, Acun Saylık, Mevlüt Keleş
Yayın tarihi: 05.12.2014
Pediyatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Dev Posterior Uretra Taşı
Musa Saraçoğlu, Shafie Mohamed Jamale, Mohamed Mohamud Omar
Yayın tarihi: 05.12.2014
Adrenal Myelolipoma: Olgu Sunumu
Güven Erbay, Binhan Kağan Aktaş, Cüneyt Özden, Ayşe Burcu Arıkan İleri, Ali Memiş
Yayın tarihi: 05.12.2014
Vezikovajinal Reflü:Olgu Sunumu
Salih Budak, Hüseyin Aydemir, Gökçen Gürkök Budak
Yayın tarihi: 25.08.2014
T-Shunt Without Tunneling For Prolonged Ischaemic Priapism in A Child
Oktay Üçer, Bilal Gümüş
Yayın tarihi: 25.08.2014
Editöre Mektup
Böbrek Travmalı Çocuk Hastalarda Kan Basıncı
Ekrem Akdeniz
Yayın tarihi: 14.08.2015