Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

detaylı arama için tıklayın

Arama sonuçları

Gösterilen kayıtlar 1-10 arası (Toplam 10 kayıt)

Uterin Prolapsusa Bağlı Hidronefroz ve Üreminin Pesser İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Sacit Nuri Görgel, Osman Köse, Ozan Horsanalı, Enis Mert Yorulmaz, Kutan Özer
Kabul tarihi: 28.11.2015
Aynı Seansta Tekrarlanan Ürodinamik Çalışma Sonucu Değiştirir mi?

Kabul tarihi: 18.06.2015
Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığı
Gebelikte oluşan üriner sistem taş hastalığının tanı ve tedavisi görüntüleme olanaklarının kısıtlı olmasıyla nedeniyle oldukça zordur. Gebelikte meydana gelen hormonal, metabolik, ...
Kabul tarihi: 07.11.2014
Pediyatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Dev Posterior Uretra Taşı
Musa Saraçoğlu, Shafie Mohamed Jamale, Mohamed Mohamud Omar
Kabul tarihi: 01.12.2014
Üst Üriner Sistem Hastalıklarında Laparoskopi Deneyimlerimiz

Kabul tarihi: 01.12.2014
Üriner Sistem Taşlarının Metabolik Değerlendirmesinde Güncel Durum
Üriner sistem taşlarının büyük bir kısmı spontan düşme yeteneği gösterse de kişinin sosyal yaşamını kısıtlaması, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi, morbidite artışına yol a...
Kabul tarihi: 01.12.2014
Toplum Kaynaklı Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Ajanların Antibiyotik Duyarlılıklar...

Kabul tarihi: 14.07.2014
Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Ürotelyal Kanser Saptanması ve Nefroüreterektomi Sonrası Takibinde Perkütan Traktta Tümör Ekimi ve Lokal Rekürrens: Olgu Sunumu
Ercan Kazan, Alper Nesip Manav, Mehmet Yıldızhan, Akın Soner Amasyalı, Haluk Erol
Kabul tarihi: 18.03.2014
Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Üriner sistemin herhangi bir bölgesine çok sayıda mikroorganizmanın yerleşmesi ile oluşan hastalık tablosu genel olarak üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) olarak ifade edilir. Üriner ...
Kabul tarihi: 10.12.2013
Primer Vezikoüreteral Reflü: Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Hastalığa Bağlı Oluşabilecek O...
Primer vezikoüreteral reflü (VUR) mesane disfonksiyonu ve üriner sistem enfeksiyonu riskinde artışla yakından ilişkili olan çocukluk çağına ait önemli bir patolojidir. VUR tanı ala...
Kabul tarihi: 18.10.2013