Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

detaylı arama için tıklayın

Arama sonuçları

Gösterilen kayıtlar 1-10 arası (Toplam 11 kayıt)

Transrektal Prostat Biyopsisi için Antibiyotik Profilaksisi Güncel Yaklaşımı
Prostat biyopsisi (PB), prostat kanserinin histolojik tanısı için sıkça uygulanan standart bir işlemdir. PB sonra enfektif komplikasyonlar iyi bilinmesine rağmen, rutin profilaksi ...
Kabul tarihi: 05.11.2014
PSA ile Transrektal Ultrason Eşliğinde Biyopsi'de Prostat Kanseri Saptanan Hastaların Değe...

Kabul tarihi: 02.12.2014
İleri Evre Prostat Kanserli Olgularda İskelet Sistemi İle İlgili Olaylara Yaklaşım
İleri evre prostat kanseri sıklıkla kemik metastazı yaparak iskelet istemini etkilerken diğer taraftan uygulanan hormonal tedaviler kemik mineral dansitesini azaltarak kırık riskin...
Kabul tarihi: 13.05.2014
Prostat Biopsisinde Yüksek Dereceli Prostat İntraepitelyal Neoplazi Saptanan Hastalarda TU...

Kabul tarihi: 27.03.2014
Prostat Spesifik Antijen Değeri 4 ng/ml Altında Olan Hastalara Yapılan Transrektal Prosta...

Kabul tarihi: 28.02.2014
Prostat Kanseri Tedavisinde Altın İşaretleyiciler Eşliğinde Yapılan Radyoterapi Uygulamala...
Prostat radyoterapisinde altın işaretleyici uygulama tekniği radyoterapinin akut ve kronik yan etkilerinin azaltılmasında, daha yüksek dozların güvenle ve düşük yan etki profilleri...
Kabul tarihi: 13.11.2013
Prostat Kanseri Tedavisinin Geleceği; Apopitoz mu?
Prostat CA tüm dünyada erkeklerde en sık görülen solid kanserdir. Sadece ABD’de yılda 32.000 kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Lokalize prostat kanseri için mevcut tedav...
Kabul tarihi: 18.10.2013
Prostat Kanseri Tanısında PCA3 İdrar Testinin Yeri ve Önemi
Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. PSA prostata spesifik olmasına rağmen prostat kanserine spesifik değildir. PCA 3 prostat kanserli dokuda daha fazla sen...
Kabul tarihi: 11.10.2013
Prostat Kanseri Tanısında Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi
Prostat kanseri erkeklerde en yaygın kanserlerden biridir. Anormal parmakla rektal muayene bulguları ve yüksek serum PSA seviyelerinde transrektal ultrason kılavuzluğunda yapılan p...
Kabul tarihi: 18.10.2013
Prostat Kanseri Kemik Metastazı Tanısında Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinin Metastaz Şüphesi...

Kabul tarihi: 14.10.2013