Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

detaylı arama için tıklayın

Arama sonuçları

Gösterilen kayıtlar 1-9 arası (Toplam 9 kayıt)

Erkek Üretra Darlıkları ve Tedavi Stratejileri
Üretra darlığı; anterior üretrada gelişen, bazen korpus spongiozumun da dahil olabileceği fibrotik skar oluşumunun üretrada daralmaya neden olması, üretral hacmin azalması ve belir...
Kabul tarihi: 15.07.2015
İzole Penil Abse
Ayşe Umul, Seden Demirci, Mehmet Umul, Recep Aykut Aktaş
Kabul tarihi: 15.07.2015
Transrektal Prostat Biyopsisi için Antibiyotik Profilaksisi Güncel Yaklaşımı
Prostat biyopsisi (PB), prostat kanserinin histolojik tanısı için sıkça uygulanan standart bir işlemdir. PB sonra enfektif komplikasyonlar iyi bilinmesine rağmen, rutin profilaksi ...
Kabul tarihi: 05.11.2014
Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığı
Gebelikte oluşan üriner sistem taş hastalığının tanı ve tedavisi görüntüleme olanaklarının kısıtlı olmasıyla nedeniyle oldukça zordur. Gebelikte meydana gelen hormonal, metabolik, ...
Kabul tarihi: 07.11.2014
Pediyatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Dev Posterior Uretra Taşı
Musa Saraçoğlu, Shafie Mohamed Jamale, Mohamed Mohamud Omar
Kabul tarihi: 01.12.2014
Toplum Kaynaklı Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Ajanların Antibiyotik Duyarlılıklar...

Kabul tarihi: 14.07.2014
Vezikovajinal Reflü:Olgu Sunumu
Salih Budak, Hüseyin Aydemir, Gökçen Gürkök Budak
Kabul tarihi: 20.07.2014
Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Üriner sistemin herhangi bir bölgesine çok sayıda mikroorganizmanın yerleşmesi ile oluşan hastalık tablosu genel olarak üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) olarak ifade edilir. Üriner ...
Kabul tarihi: 10.12.2013
Primer Vezikoüreteral Reflü: Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Hastalığa Bağlı Oluşabilecek O...
Primer vezikoüreteral reflü (VUR) mesane disfonksiyonu ve üriner sistem enfeksiyonu riskinde artışla yakından ilişkili olan çocukluk çağına ait önemli bir patolojidir. VUR tanı ala...
Kabul tarihi: 18.10.2013