Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Filtrele

detaylı arama için tıklayın

Arama sonuçları

Gösterilen kayıtlar 1-10 arası (Toplam 11 kayıt)

Transrektal Prostat Biyopsisi için Antibiyotik Profilaksisi Güncel Yaklaşımı
Prostat biyopsisi (PB), prostat kanserinin histolojik tanısı için sıkça uygulanan standart bir işlemdir. PB sonra enfektif komplikasyonlar iyi bilinmesine rağmen, rutin profilaksi ...
Kabul tarihi: 05.11.2014
Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığı
Gebelikte oluşan üriner sistem taş hastalığının tanı ve tedavisi görüntüleme olanaklarının kısıtlı olmasıyla nedeniyle oldukça zordur. Gebelikte meydana gelen hormonal, metabolik, ...
Kabul tarihi: 07.11.2014
Adrenal Myelolipoma: Olgu Sunumu
Güven Erbay, Binhan Kağan Aktaş, Cüneyt Özden, Ayşe Burcu Arıkan İleri, Ali Memiş
Kabul tarihi: 01.12.2014
Üriner Sistem Taşlarının Metabolik Değerlendirmesinde Güncel Durum
Üriner sistem taşlarının büyük bir kısmı spontan düşme yeteneği gösterse de kişinin sosyal yaşamını kısıtlaması, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi, morbidite artışına yol a...
Kabul tarihi: 01.12.2014
İyatrojenik Üreter Yaralanmaları Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Üreterler nadiren travmaya maruz kalırlar. Üreter yaralanmaları iyatrojenik, künt travmalar ve penetran yaralanma şeklindedir. İyatrojenik yaralanmalar genellikle cerrahi işlemler ...
Kabul tarihi: 18.04.2014
Renal Hücreli Kanserde Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Yaş ortalamasının artması ile beraber yaşlı nüfus içerisinde kanser sayısı artmakta ve orantılı olarak renal hücreli kanser(RHK) sayısı da artmaya devam etmektedir. RHK tüm yetişk...
Kabul tarihi: 04.03.2014
Prematür Ejakülasyonda Güncel Tedavi Modaliteleri
Prematür ejekülasyon erkelerde en sık görülen cinsel bozukluktur. Tedavinin temelini topikal anestezikler ve seçici seratonin geri alım inhibitörleri oluşturmaktadır. Dapoksetinde ...
Kabul tarihi: 02.03.2014
Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Üriner sistemin herhangi bir bölgesine çok sayıda mikroorganizmanın yerleşmesi ile oluşan hastalık tablosu genel olarak üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) olarak ifade edilir. Üriner ...
Kabul tarihi: 10.12.2013
Prematür Ejakülasyonda Güncel Tedavi Modaliteleri
Prematür Ejakülasyonda Güncel Tedavi Modaliteleri
Kabul tarihi: 02.12.2013
Primer Vezikoüreteral Reflü: Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Hastalığa Bağlı Oluşabilecek O...
Primer vezikoüreteral reflü (VUR) mesane disfonksiyonu ve üriner sistem enfeksiyonu riskinde artışla yakından ilişkili olan çocukluk çağına ait önemli bir patolojidir. VUR tanı ala...
Kabul tarihi: 18.10.2013