Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Kullanım Koşulları ve Genel Hükümler


1. Causapedia’yı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve işbu Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklik sitede ilan edildiğinde yürürlüğe girer.


2. Causapedia’da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılır. Hizmetlerden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Causapedia tarafından işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


3. Causapedia sağlık profesyonellerine açık bir platformdur. Sağlık profesyoneli olmayanlar siteye üye olamaz ve içeriklerinden faydalanamazlar.


4. Causapedia’ nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcılara aittir. Her Kullanıcı, Causapedia ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; Causapedia’ya açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı ve görsel bilginin, Causapedia tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Causapedia’nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Causapedia’da yer alan resimleri, metinleri, görsel materyalleri, videoları, dosyaları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Causapedia ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. Causapedia’nın tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden “Causapedia’ın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Causapedia'ya aittir. Kullanıcılar, Causapedia hizmetlerini, Causapedia bilgilerini ve Causapedia’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak dağıtmak, sergilemek veya başkasının Causapedia’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.


6. Kullanıcılar, Causapedia’ya Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Causapedia, Sitede yayınlanan makale, imaj, video ve haberler dışındaki Kullanıcılar tarafından bildirilen kullanıcı bilgileri, kullanıcı tarafından sağlanan yorumların doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve yorumların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Sorumluluk bilgi ve yorumu sağlayan kullanıcıya aittir.


7. Causapedia, Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Causapedia, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


8. Causapedia’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Causapedia tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Causapedia’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.


9. Causapedia, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


10. Causapedia, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu -Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.


11. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Causapedia, işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Causapedia açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Causapedia’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Causapedia’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Causapedia’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.